אוכמניות טריות

באוכמניות טריות מהשווקים לא מצויים חרקים, משום שהפרי מטופל בהדברת מזיקים. ראוי להתבונן בפירות לפני האכילה ובמידה וישנו פרי רך או רקוב - יש  לחצות אותו ולהתבונן בתוכו.  

באוכמניות מגידול פרטי שאינו מטופל - מצויים חרקים, ולכן ראוי ונכון לפתוח ולבדוק כל פרי לפני אכילתו. לכל הפחות יש להתבונן האם הפירות רכים או שיש בהם ריקבון או מיסמוס, ובמקרה זה חובה לפותחם ולבודקם.       

© כל הזכויות שמורות לכושרות