קולורבי

קולורבי מוחזק כנקי מחרקים ואינו מחויב בבדיקה.

כדי לשלול מקרים חריגים טוב להתבונן בו בעת הקילוף והחיתוך, ולהסיר מקומות נקובים או רקובים שעלולים להעיד על נגיעות. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות