פומלה

בפומלה ישנו חשש לנגיעות פנימית (בבשר הפרי) וחיצונית (על גבי הקליפה): 

נגיעות פנימית - נגיעות זו מצויה יותר בפירות מגינה ביתית, בפירות מהשווקים מגידול חקלאי מסודר ומרוסס נגיעות פנימית אינה מצויה.

חלקי פרי רכים או ממוסמסים עלולים להעיד על נגיעות, במידה וישנם מקומות כאלו או חורים - יש לפרוס את הפרי לפרוסות, להמתין כחצי דקה ולחפש תולעים לבנות בעלות נקודה שחורה בראשן. אם מוצאים תולעים אלו - מומלץ לא לאכול את הפרי כולו, גם לאחר הסרתן, משום שקרוב לוודאי שישנן תולעים נוספות.

נגיעות חיצונית - יש להסב תשומת לב מיוחדת לכנימות המצויות ודבוקות על גבי קליפתם של רוב פירות ההדר (למתבונן על הקליפה הן עלולות להידמות כנקודת לכלוך כהה). גם כאשר לא עושים בקליפה כל שימוש - עלולות הכנימות להידבק לידיים בעת הקילוף, ומהן לעבור אל הפרי או אל המאכל והכלים שבהם עוסקים באותה העת. משום כך יש להקפיד על ניקיון הידיים לאחר הקילוף, ובמידת הצורך לשטוף גם את הפרי תחת זרם מים. 

כאשר עושים שימוש בקליפת הפרי, לצורך ריבה, לגרד אותה או לערבה במאכל, כנימות אלו בעייתיות במיוחד. במקרה זה יש להתבונן על קליפת הפרי - אם היא נקייה אפשר להשתמש בה, אך אם מופיעות עליה נקודות קטנות, יש להסירן עם סכין, או באמצעות שפשוף הקליפה בסקוצ' וכדומה.

מיץ פומלה - כדי להכין מיץ מפירות הדר יש לבדוק אותם תחילה, כפי האמור לעיל. בנוסף יש להתבונן על קליפת הפרי - אם היא נקייה אפשר להשתמש בה, אך אם מופיעות עליה נקודות קטנות, כדי שבמיץ לא יתערבו כנימות יש לשפשפה היטב לפני הסחיטה, או לחילופין לסנן את המיץ לאחר מכן.

 הערה:


על קליפות הדרים מורחים לעיתים שעווה שאינה כשרה, להרחבה ראו בקישור זה

© כל הזכויות שמורות לכושרות