זנגביל (שורש)

שורש זנגביל בדרך כלל אינו נגוע בחרקים, ומשום כך הוא אינו מחויב בבדיקה.

כדי לשלול מקרים חריגים טוב להתבונן בו בעת הקילוף והחיתוך, ולהסיר מקומות נקובים או רקובים שעלולים להעיד על נגיעות. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות