קליפות פירות הדר

על קליפת פירות ההדר מצוי סוג חרק בשם כנימת מגן. כאשר עושים שימוש בקליפת הפרי, להכנת קליפות מסוכרות, ריבה, לגרד אותו או לערבו במאכל, יש לטפל בכנימות אלו תחילה. הכנימות ניכרות בהתבוננות פשוטה, אך לרבים הם ידמו כלכלוכים ולא כחרקים. 

לכן לפני השימוש יש להתבונן על הקליפה, אם היא נקיה אפשר להשתמש בה, אך אם מופיעות עליה נקודות קטנות, יש להסירן עם סכין, או באמצעות שפשוף בסקוצ' וכדומה.  

קליפות מסוכרות קנויות החתומות בכשרות מהימנה - מוחזקות כנקיות.

 

 הערה:


על קליפות הדרים מורחים לעיתים שעווה שאינה כשרה, להרחבה ראו בקישור זה

© כל הזכויות שמורות לכושרות