קוקוס מיובש / מסוכר

הקוקוס עצמו מוחזק כנקי מחרקים, אך כשהוא מתוק ודביק הוא מהווה משיכה לחרקים וזבובים שונים שעלולים להדבק עליו. משום כך ראוי להתבונן ולוודא שלא דבוקים עליו חרקים חיצוניים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות