פולי קפה

פולי קפה מוחזקים כנקיים ואינם זקוקים לבדיקה.

כדי לשלול נגיעות חריגה מומלץ להתבונן ולוודא שאין ממצאים חריגים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות