מלח לימון

מלח לימון אינו מוחזק כנגוע בחרקים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות