מלח

מלח אינו מוחזק כנגוע בחרקים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות