אתרוג מסוכר

האתרוג עצמו מוחזק כנקי מחרקים, אך כשהוא מתוק ודביק הוא מהווה משיכה לחרקים וזבובים שונים שעלולים להדבק עליו. משום כך ראוי להתבונן ולוודא שלא דבוקים עליו חרקים חיצוניים.

על קליפת האתרוג מצויים לעיתים כנימות מגן. כנימות אלו נראות כנקודות שחורות או חומות, במידה ויש על הקליפה נקודות אלו יש להסירן. כאשר אתרוג מסוכר עם הכשר מהימן - אין צורך לבדוק זאת.

© כל הזכויות שמורות לכושרות