אתרוג

אתרוגים מגידול חקלאי מסודר ומרוסס - מוחזקים כנקיים מחרקים. 

את תשומת הלב בפרי זה יש להסב אל הכנימות הדבוקות על גבי קליפתן של רוב פירות ההדר. למתבונן על הקליפה מבחוץ הן עלולות להראות כנקודת לכלוך קטנה כהה. במידה שיש עליה נקודות חומות או שחורות יש להסיר אותן על ידי שפשוף או הסרת הנקודה עם מעט מבשר הפרי.

 הערה:


אתרוגים הנמכרים למצוות ארבעת המינים עוברים תהליך של נקיון והכנימות מצויות בעיקר באזור העוקץ.

© כל הזכויות שמורות לכושרות