חציל

החציל בדרך כלל נקי ואין צורך לבודקו מחרקים. כדי לשלול נגיעות חריגה מומלץ להתבונן בעת השטיפה, החיתוך והאכילה ובמידה ונמצאו חורים, אזור רך או רקוב יש לחתוך ולבדוק את אותו המקום. 

במקום החיבור של החציל את הגבעול מסתתרים לעיתים חרקים קטנים, חרקים אלו אינם חודרים לבשר החציל ולכן במידה ומתכוונים לעשות שימוש בבשר החציל ללא הקליפה אין בעיה להשתמש בו כשהוא שלם.

אם מתכוונים לעשות שימוש בחציל יחד עם קליפתו, יש לחתוך את ראש החציל, או להסיר את הגבעול ולהתבונן תחתיו. אם מעוניינים להותיר את הגבעול מחובר על החציל (כשצולים שלם, או בשביל היופי) ניתן לקלף את העלה שבמקום החיבור לחציל ולהשאיר רק את הגבעול עצמו, לאחר הסרת העלה יש לשטוף את מקום החיבור בזרם מים. 

 הערה:


נקבים בחלל החציל, שאינם חודרים מבחוץ, הינם חלק ממרקם הירק ואינם סימן לנגיעות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות