חסה

פוסקי הדור מציינים שבגלל כמה סיבות שונות אין לאדם רגיל (שאין לו הכשרה מיוחדת בבדיקת ירקות עלים) להשתמש בירקות עלים לא מפוקחים ומכונים בפי כל "ירקות גוש קטיף".

וגם בירקות גוש קטיף יש לבצע בקפידה את הוראות השימוש הכתובים על גבי השקית דהיינו הפרדת עלים, שריה שמי סבון 3 דקות, שטיפת כל עלה אחר כך בזרם חזק של מים. 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות