חזרת

החזרת בדרך כלל אינה נגועה בחרקים, ומשום כך היא אינה מחויבת בבדיקה.

כדי לשלול מקרים חריגים טוב להתבונן בה בעת החיתוך, ולהסיר מקומות נקובים או רקובים שעלולים להעיד על נגיעות. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות