חבוש

בגידול חקלאי מסודר הוא כמעט תמיד נקי ואין צורך לבודקו. תמיד כדאי להתבונן בזמן האכילה.

גידולים מגינה פרטית נגועים בדרך כלל. אמנם לפעמים על ידי התבוננות חיצונית בקליפת פרי לא ניתן לגלות שהוא נגוע . לכן לפני האכילה, יש לחתוך את הפרי לשניים ולבדוק מסביב ללב החבוש במקום של הגרעינים,ויש לאכלם בזהירות גדולה

© כל הזכויות שמורות לכושרות