חבוש

חבושים מגידול חקלאי מסודר (מהשווקים) - בדרך כלל נקיים מחרקים ואינם טעונים בדיקה מיוחדת. מומלץ להתבונן בעת הקילוף, החיתוך והאכילה ולוודא שאין בהם נקודות כהות או מקומות רכים שעלולים להצביע על נגיעות חריגה. 

חבושים מגינה פרטית - פעמים רבות נגועים, ועל מנת לאוכלם זקוקים לעירנות מיוחדת. את הנגיעות לא תמיד ניתן לגלות על ידי התבוננות על הקליפה החיצונית, לכן יש לקלף את החבוש (מומלץ גם לפרוס לפרוסות) ולהתבונן בו היטב. במידה שנמצאו נקודות כהות או מקומות רכים יש להתמקד ולבדוק האם אותו המקום נגוע.

© כל הזכויות שמורות לכושרות