דלעת

נקי ואין צורך בבדיקה, אולם תמיד כדאי להתבונן בזמן הקילוף וחיתוך של הדלעת.

© כל הזכויות שמורות לכושרות