דלורית

הדלורית בדרך כלל אינה נגועה בחרקים, ומשום כך היא אינה מחויבת בבדיקה.

כדי לשלול מקרים חריגים טוב להתבונן בה בעת הקילוף והחיתוך, ולהסיר מקומות נקובים או רקובים, שעלולים להעיד על נגיעות. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות