דוחן

אין נגיעות בתוך הגרגרים

יש לפרז בעזרת רשת את הדוחן על גבי משטח ברירה בצבע כתום או תכלת.

במקרה ונמצאו קורים בתוך הרשת אין להשתמש בדוחן

לחכות כחצי דקה כדי לוודא שאין תזוזה של חרקים חיים בתוך הדוחן.

אחר כך להתבונן היטב בדוחן המפוזר על המשטח      

© כל הזכויות שמורות לכושרות