גויאבה

גויאבה מגידול חקלאי מסודר (מהשווקים) - יש להתבונן על קליפת הפרי לפני האכילה, אם היא נקיה אפשר לאכול את הפרי כך. במידה ואוכלים אותו עם קליפתו יש לשים לב שעל קליפת הפרי אין כנימות (נראות כנקודות חומות או שחורות), ובמידת הצורך להסירן בשפשוף בציפורן, בסכין, או בכל דרך אחרת.

אולם אם יש בה חלקים רכים, או מוצאים עליה נקודות שחורות / חומות - יתכן שזוהי עקיצה של זבוב הפירות שהטיל רימות בפרי, ובמקרה כזה יש לבצע את תהליך הבדיקה כמו בגויאבה מגידול ביתי.

בגויאבה מגינה פרטית (ללא ריסוסים מסודרים) - ישנה נגיעות גבוהה של רימות זבוב הפירות העוקץ את הפרי ומטיל את ביציו בתוכו. לפני האכילה יש לקלף ולפרוס את הפרי לפרוסות, להמתין דקה או שתים ולראות האם מן הפרוסות יוצאות תולעים לבנות (צבען קרוב לצבע הפרי). במידה ולא נמצאו תולעים - מותר לאוכלו. אך במידה ואוכלים אותו עם קליפתו יש לשים לב שעל קליפת הפרי אין כנימות (נראות כנקודות חומות או שחורות), ובמידת הצורך להסירן בשפשוף בציפורן, בסכין, או בכל דרך אחרת.

© כל הזכויות שמורות לכושרות