גויאבה

נחשב כפרי מאד נגוע. עיקר הנגיעות היא פנימית כתוצאה מעקיצת זבוב הפירות.

אבל יתכן גם כנימות על גבי קליפת הפרי.

בגידול חקלאי מסודר הפרי בדרך כלל נקי. אולם צריך בכל אופן להביט על קליפת הפרי כדי לראות שהוא שלם  ונקי לגמרי. נקודות חומות/שחורות על הקליפה הם מקום הטלת ביצי הזבוב וסימן כמעט בטוח של נגיעות פנימית. לכן במידה ונמצאו נקודות חומותשחורות על הקליפה יש לקלף את כל הקליפה ולפרוס את הגויבה שפרוסות. נכון לחכות דקה או שתים כדי לראות האם יוצאות מתוך הפרוסות תולעים לבנות שצבעם כצבע הפרי.

אבל פרי הגדל בגינות ובחצירות מתקרב לנגעות של 100%. ולכן חובה לבצע את הבדיקה שכתבנו לעיל.

© כל הזכויות שמורות לכושרות