בננה

בננה אינה מוחזקת בחרקים ולכן היא אינה טעונה בדיקה. תמיד מומלץ להתבונן בעת החיתוך והאכילה כדי לוודא שאין בה נגיעות חריגה.

 הערה:


אזורים כהים ורכים בבשר הבננה הינם חלק ממרקם הפרי ואינם מהווים סימן לנגיעות.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות