בטטה

הבטטה בדרך כלל אינה נגועה בחרקים, ואינה מחויבת בבדיקה.

כדי לשלול מקרים חריגים טוב להתבונן בה בעת הקילוף והחיתוך, ולהסיר מקומות נקובים או רקובים שעלולים להעיד על נגיעות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות