אפרסמון

לפני האכילה יש להסיר את העלה שבראש האפרסמון ולהתבונן שאין תחתיו כנימות.

תוכו האפרסמון אינו מוחזק כנגוע, והוא אינו זקוק לדיקה מיוחדת לפני אכילתו. מומלץ להתבונן בזמן החיתוך והאכילה ולוודא שאין בו ממצאים חריגים. 

חוטים שחורים או חומים בבשר הפרי, וכן כתמים על גבי הקליפה - הינם טבעיים ואינם סימן לנגיעות. חלקי פרי רכים ורקובים עלולים לעורר חשד, ויש לחתוך ולבדוק האם הם נגועים. 

באפרסמונים שגדלו בגינה ללא ריסוס מסודר עלולה להימצא נגיעות שתתבטא בעקיצות על גבי קליפת הפרי, מקומות רכים, או תולעים לבנות בתוך הפרי. פירות אלו יש לאכול בזהירות ותשומת לב רבה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות