אנונה

פרי האנונה שגדל בגידול חקלאי מסודר - כמעט תמיד נקי, ואינו זקוק לבדיקה מיוחדת. ישנו חשש להמצאות חרקים חיצוניים תחת הבליטות והשקעים הרבים שעליו, משום כך בעת קילוף הקליפה יש להזהר שלא יעברו ממנה חרקים אל הפרי המקולף. (אפשר לשטוף את הפרי לאחר הקילוף).

בגידולים מגינה פרטית - עלולה להמצא נגיעות גם בתוך הפרי, ומשום כך יש לחותכו לפרוסות ולוודא שאין בו מקומות רכים בהם עלולים להימצא תולעים לבנות. בגידולים אלו החרקים שעל גבי הקליפה מצויים יותר, ולכן גם את הקילוף יש לבצע ביתר זהירות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות