אנונה

בגידול חקלאי ומסודר הוא כמעט תמיד נקי ואין צורך לבודקו. אך כיון  שהוא פרי עם בליטות רבות יתכן וימצאו חרקים מתחתן. לכן צריך לקלף בזהירות כדי שהחרקים הללו לא יעברו לפרי המקולף. 

תמיד כדאי להתבונן בזמן השטיפה, החיתוך והאכילה.

גידולים מגינה פרטית נגועים בדרך כלל ולכן צריך לקלוף ביתר זהירות . בתוך לפעמים יש  מקומות רכים ויתכן ויש תולעים לבנות בתוך הפרי. לכן בגידול ביתי אחרי הקילוף יש  לחתוך את הפרי לחתיכות ולאכלם בזהירות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות