אטריות

מוצר זה בדרך כלל אינו נגוע בחרקים, ואינו טעון בדיקה. 

בכדי להמנע מתקלות חריגות, בעת הרכישה יש ללחוץ על האריזה ולוודא שהיא אטומה ואוויר לא יוצא ממנה. ובעת הפתיחה יש להתבונן בתכולתה ולוודא שאין בה ממצאים חריגים (קורים, התגבשויות וכדומה).

 הערה:


אחסון בתנאים שאינם נאותים עלול לגרום לנגיעות: אין לאחסן בשקית פתוחה, או במקום חם וחשוף לשמש, אלא בשקית או בצנצנת סגורה היטב המונחת במקום קריר ומאוורר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות