אורגנו טרי

מאד נגוע בסוגי חרקים שונים. דרוש מומחיות גדולה כדי לבודקם. לכן אין להכניס לתוך מאכל אא"כ הוא מגידול מיוחד ללא חשש חרקים (המוכנה גוש קטיף).

ניתן לעשות תה ולסנן על ידי מסננת מיוחדת, צמר גפן, אל בד או בגד.

בתחילת העונה יש עלים צעירים והרבה יותר נקיים מבהמשך השנה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות