אבוקדו

האבוקדו הוא פרי המוחזק כנקי מתולעים ואין צורך לבודקו. מומלץ להתבונן בעת החיתוך והאכילה בכדי לוודא שהוא אינו מתולע באופן חריג.

 הערה:


החוטים החומים או שחורים המצויים לעיתים בבשר האבוקדו אינם סימן לנגיעות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות