אנדיב (עולש)

בעלי העולש מצויים חרקים, כדי לנקות אותם יש להפריד את העלים, להשרותם שלוש דקות במי סבון, ולאחר מכן לשטוף היטב כל עלה בנפרד תחת זרם מים (כשאפשר ישנה עדיפות לשפשף כל עלה עם ספוג).

© כל הזכויות שמורות לכושרות