גוג'י ברי

פירות קטנים ונגועים ביותר, התולעים מצויות בתוכם ויש צורך לפתוח את הפירות אחד אחד ולבודקם במומחיות. דבר זה אינו מעשי, משום כך מרבית גופי הכשרות בעולם ממליצים שלא לצרוך אותם.

 תמונות וסרטונים להמחשה


© כל הזכויות שמורות לכושרות