גוג'י ברי

פירות קטנים ונגועים ביותר, התולעים מצויות בתוכם ויש צורך לפתוח את הפירות אחד אחד ולבודקם במומחיות. דבר זה אינו מעשי, משום כך מרבית גופי הכשרות בעולם ממליצים שלא לצרוך אותם. 

 הערה:


יש המתירים את השימוש בגוג'י ברי ללא בדיקה לאחר שעברה שנה מתאריך הייצור, להרחבה ראו כאן

 תמונות וסרטונים להמחשה


© כל הזכויות שמורות לכושרות