תפוח עץ

תפוחי עץ מהשווקים שגדלו בגידול חקלאי מסודר - בדרך כלל נקיים ואין צורך לבודקם מחרקים. כדי לשלול נגיעות חריגה מומלץ להתבונן בעת השטיפה, החיתוך והאכילה ובמידה ונמצא אזור רך או רקוב יש לחתוך ולבדוק את אותו המקום.

בתפוחי עץ שגדלו בגינה ללא ריסוס מסודר - הנגיעות מצויה. מסימני הנגיעות: עקיצות על גבי קליפת פרי, מקומות רכים, או תולעים לבנות בתוך הפרי. פירות אלו יש לאכול בזהירות רבה. לפני האכילה, יש לחתוך את הפרי לשניים ולבדוק שאין חרקים מסביב לגלעין.

 הערה:


על קליפות תפוחים מורחים לעיתים שעווה שאינה כשרה, להרחבה ראו בקישור זה

© כל הזכויות שמורות לכושרות