בחר את מין המערוך:

הערה: מערוך נחשב כחלבי אם ערכו בו עיסה חלבית. לא כתבנו מערוך בשרי מפני שלא רגילים לערוך עיסה שמעורב בה בשר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות