הדין:

אם ערכו בו עיסה חלבית / בשרית - יש לנקות את המערוך היטב, וניתן להמשיך ולהשתמש בו לפרווה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות