במה לכשרות » זיופי כשרות בירק עלים

זיופי כשרות בירק עלים

בס"ד 23/1/17 

עדכון כשרות מיוחד! 
בעקבות תקלה ובהתאם להודעת הרב המקומי נמצא כי חברת "מן השורש"* *השוכן במושב עולש, שיווק ירק מסוג 'פאקצ'וי' אשר אינו נקי מחרקים באריזות נקי מחרקים, אי לכך ובהתאם לזאת אין לסמוך על ציוני הכשרות ע"ג האריזה בירק זה ויש להחזירו בדחיפות למשווק! יידע הציבור ויזהר! מצ"ב תמונות וצילומים להמחשה.מוסר , 
רפאל יוחאי הרה"ר מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות.
בס"ד 24/1/17 
 עדכון כשרות מיוחד! 
בעקבות תקלה ובהתאם להודעת הרבנות המקומית נמצא כי חברת "טעם הטבע" השוכן במושב בצרה, שיווק ירק מסוג 'פטרוזיליה' אשר אינו נקי מחרקים באריזות נקי מחרקים 1/2 ק"ג בלבד! אי לכך ובהתאם לזאת אין לסמוך על ציוני הכשרות ע"ג האריזה בירק זה ויש להחזירו בדחיפות למשווק! יידע הציבור ויזהר! מצ"ב תמונות וצילומים להמחשה.מוסר ,
 רפאל יוחאי הרה"ר מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות