במה לכשרות » עדכון ירק עלים - עלה עולה

עדכון ירק עלים - עלה עולה

רפי יוחאי


עדכון כשרות: הרבנות גלבוע מבקשת למסור כי עקב תקלה נמצאה נגיעות בכמות מוגבלת של המוצר "שמיר" אשר נארז ושווק בשגגה בחזקת נקי מחרקים ע"י חברת "עלה עולה" מהישוב רם און - תחת ציון הכשרות של הרבנות ובד"ץ מהדרין של הרב רובין ועל כן היא מבקשת מהמשגיחים ומהציבור שלא להשתמש במוצר. כרגע אין יותר במלאי שמיר כך שבימים הקרובים תצא תוצרת חדשה ללא חשש. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות