במה לכשרות » עדכון דגי בקלה

עדכון דגי בקלה

בדץ"בעלז מחזיקי הדת


לאחר ישיבת רבני הבד"צ בנושא דג הבקלה הצעיר, הוחלט שעקב המצאות תולעים רבות בחלל הבטן, לא תנתן יותר כשרות לדג זה. מי שנשארו בידיו דגים, חייב לפתוח את אזור המעיים - לאחר הפשרת הדג - לשפשף ולנקות היטב היטב עם מברשת את חלל הבטן. דגש מיוחד על החלק הצמוד לשדרה וכן מתחת לקרום הכהה. בברכה
בדצ מחזיקי הדת 
הרב משה דוד הופמן

© כל הזכויות שמורות לכושרות