במה לכשרות » הלכות תשעת הימים

הלכות תשעת הימים

מו"ר הרב אליקים לבנון

א.    תשעת הימים

משנכנס אב ממעטים בשמחה.

כלומר: מיום חמישי בלילה, אור ליום שישי, הננו נכנסים ל"תשעת הימים".

 1.     השמחה האסורה היא: בנין של שמחה, נטיעה של שמחה ומשא ומתן של שמחה. כלומר: הרחבת דיור, סיוד הדירה וכד', מוגדרים כ"שמחה", והם לצורך  הרווחה, שאפשר לחיות גם בלעדיהם. לכן אסורים. כמו כן, שתילת דשא או פרחים, להרווחה, אסורים. נטיעת עצי פרי, בודאי בארץ ישראל, היא מצוה ומותרת.
 2.        משא ומתן היינו מסחר, קניה ומכירה לשם רווחים, יש אוסרים רק קניית ומכירת כלי כסף של צרכי חתונה. ויש אוסרים כל קנייה ומכירה להרווחה. ראוי להמנע מקניות שאינן מחויבות.

מי שאבדו נעליו (שכיח אצל ילדים..) מותר לקנות נעליים חדשות ולנעול אותם.

3.       זוג צעיר המתחתן אחרי ט' באב, מותר לשכור או לקנות דירה וכן שאר קניות לחתונה.

 

ב.     תספורת וכביסה

 1.     אשכנזים נוהגים שלא להסתפר ולהתגלח מי"ז בתמוז, מנהג ספרדים שלא להסתפר ולהתגלח רק בשבוע שחל בו ט' באב, כלומר ממוצאי שבת חזון.
 2.        כל כביסה, קבעו חכמים, שיש בה שמחה, כאשר בגד מתחדש, והרי זה דומה לקונה בגד חדש ששמח בו. לכן אסרו חכמים כביסה בשבוע שחל בו ט' באב.
 3.        אשכנזים, נוהגים להחמיר ולאסור כיבוס מראש חודש אב, גם בליל ר"ח, אסור.

אולם, מי שיש לו רק בגד אחד לשבת והוא התלכלך, או שיש לו כמה בגדים לשבת וכולם התלכלכו, מותר לו לכבס בגד אחד ביום חמישי או שישי לכבוד שבת חזון.

 

 

בשנה זו, בה חל תשעה באב בשבת, אין "שבוע שחל בו". לכן, הספרדים הנוהגים

כדעת השו"ע, מותרים להסתפר, להתגלח ולכבס גם בשבוע שלפני התענית.

 

 1.      כשם שנאסר כיבוס לאשכנזים, כך אסור ללבוש בגד מכובס. מאחר וכמעט לא אפשרי ללכת שבוע שלם בלא להחליף בגדים, אם רוצה להחליף, ישליך את הבגד המכובס על הרצפה וינענעו לכאן ולכאן, כדי לאבד את חידושו, ואח"כ ילבשנו2      כשם שאסורה כביסה, נאסר גם לגהץ, כל אחד לפי מנהגו, לאשכנזים מא' אב, ולספרדים הנוהגים כשו"ע – מותר.
 2.       כביסת בגדי תינוקות וילדים עד קרוב לגיל מצוות, מותרת אפילו אחר שבת חזון, הואיל ואין שמחה בכביסתם.
 3.       בגדים שאם לא יכבסו אותם עלולים להעלות עובש או לקבל ריח רע, גם לאשכנזים מותר לכבס, עד ערב שבת חזון, מפני שהם כ"דבר האבד", ודי בו כדי להתיר איסור התלוי במנהג.
 4.      הדינים הללו אמורים הן בבגדי חול והן בבגדי שבת, ובכל סוגי הבגדים.

 

ד.     רחיצה

 1.    עיקר הדין הוא, שרחיצה אסורה רק בט' באב עצמו (אחד מחמשת העינויים). אולם, אשכנזים מחמירים, ואין רוחצים כבר מר"ח אב.
 2.     רוב הספרדים נזהרים מלרחוץ רק בשבוע שחל בו. כאמור, לנוהגים כשו"ע. השנה אין "שבוע שחל בו".
 3.      הרחיצה שנהגו לאוסרה היא "רחיצה של תענוג", במים חמים, עם סבון או שמפו ריחניים וכד'. אולם, רחיצה לשם נקיון, בכל מקרה מותרת.

בימים אלה שהם ימים חמים, הרחיצה היא לנקיון, ומותר לרחוץ במים קרים או פושרים, רצוי, עם סבון פשוט.

 

ה.    בשר ויין

נוהגים שלא לאכול בשר ולשתות יין, מר"ח אב.

הבדלה במוצ"ש, פרשת מסעי, אפשר לכתחילה לעשות על מיץ ענבים, והמבדיל ישתה. יש נזהרים ונותנים לילד קטן, כבן 5-6, שלא הגיע לחינוך להתאבל על חורבן ירושלים.

 

ו.       מוסיקה, תפירה, סריגה וכד'.

 1.     מוסיקה: הפוסקים חלוקים בשאלה, האם מותר לנגן ולשמוע מוסיקה בכל ימות השנה. למעשה, בכל ימות השנה נוהגים להקל ולשמוע, כדעת הפוסקים המתירים (רש"י, תוס', רמ"א בסימן תקס,ג).

בתשעת הימים ראוי לנהוג כפוסקים האוסרים (שיטת הרמב"ם)  ולהימנע מניגון ושמיעת מוסיקה. שמיעת מוסיקה ווקאלית, מותרת.

הסובל ממתח או חרדה, ומוסיקה מרגיעה אותו, ישמע מדיסקים או קלטות וכד'.

 1.     שידוכין: למרות שאין מתחתנים, מותר להשתדך (ואף לכתוב שטר תנאים, לנוהגים), בלי מוסיקה ובלי ריקודים.
 2.      נהגו שלא לסרוג או לתפור בגד חדש בתשעת הימים. תיקונים קלים כמו תפר שנפתח או כפתור שנתלש, מותר לתופרם.
 3.      טיולים:  אע"פ שמותר לטייל, ראוי שלא לצאת לבילויים וטיולים מפני שהימים הם ימי סכנה. מסלול פשוט, ללא עליות וירידות קשות, אפשר ללכת גם בימים אלה.

 

יהפוך לנו הקב"ה את הימים הללו לששון ולשמחה!

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות