פעילות » הוצאה לאור » כשרות כהלכה

כשרות כהלכה

עמודים לדוגמה מתוך כשרות כהלכה א 

עמודים לדוגמה מתוך כשרות כהלכה ב

עמודים לדוגמא מתוך כשרות כהלכה ג

לתשלום

 

מתוך ההקדמה: 


השולחן ערוך נחתם לפני כחמש מאות שנים. מאז, במשך מאות השנים האחרונות, נמסרו והועברו הלכות הכשרות והנהגות הבית מאם לבתה ומדור לדור, תוך שימור המסורות המשפחתיות שהתקיימו מסביב לצד הכרעות הפוסקים שהתקבלו וקנו אחיזה בקהילות ישראל השונות בכל אתר ואתר. השאלות שהתעוררו הופנו, באופן טבעי, אל הרב הפוסק של העיירה או הכפר, והוא, במידת הצורך, הפנה את שאלותיו אל גדולי הדור שהכריעו בנושאים שהובאו לפניהם.

בשנים האחרונות חל שינוי עצום בכל נושאי הכשרות. המיכון החדיש והמורכב, השימוש בחומרי גלם חדשים – מהם כאלו שנחשבו עד עתה כבלתי ראויים למאכל, ייבוא מכל חלקי העולם של מוצרים וחומרים, שיטות עיבוד שונות, עלויות ייצור ושיווק המכתיבות את כללי המשחק – כל אלו מעלים שאלות חדשות ובעיות שאינן בתחום ידיעתו של רב הקהילה, בדרך כלל. אם בעבר היו בידי הרב המקומי היכולות והכלים להנחות את קהילתו ולפסוק בשאלות המתעוררות דבר יום ביומו, הרי שכיום, השינויים שחלו בעולם התעשיה בכלל ובעולם הכשרות בפרט, מחייבים שינוי בגישה ובחשיבה וממילא גם בלימוד ובהכרת הנושאים הרלוונטיים כיום.

 

החידושים הללו חייבו את בית המדרש להתרענן ולהוציא תחת ידו הלכה ברורה ומסודרת, מתוך "אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא", לרדת אל עולם המעשה, להכיר את פרטי המציאות ומתוך העושר ההלכתי המצוי בספרות ההלכה ובחיבורי הפוסקים – ליצור התייחסות ראויה ועדכנית אל המציאות המתחדשת ולהפיק הדרכות ונהלי כשרות המותאמים לשוק המודרני והגלובאלי.

 

המאמרים שלוקטו בספר זה נכתבו על ידי רבני "כושרות" ורבנים שונים, כולם עוסקים ומכירים את עולם הכשרות המודרני, וממקומם התורני הם מנחים אותנו בהדרכות מסודרות ומאירות, איך להתייחס לשינויים, איך לפעול בצורה הראויה מלכתחילה, ואיך להתייחס למציאות בדיעבדית או מסופקת, הן מצד בעל המפעל, הן מצד הצרכן המבקש לדעת את אשר הוא אוכל, והן מצד הרב הפוסק, הנדרש לשאלות המצריכות היכרות נרחבת עם המציאות המתרחשת בפועל בתעשיית המזון.

 

אנו מתפללים ומקווים שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה ליטול חלק בתיקון ובחיזוק מעמד הכשרות, מתוך הלימוד וההכרות עם המורכבות מחד, ומאידך, מתוך המפגש עם החדשנות והירידה לפרטים שעוסקים בכך חכמי ישראל  וגדולי התורה שבדורנו.

 

תורמים ח"י שקלים בחודש ומקבלים את הספר במתנה

© כל הזכויות שמורות לכושרות