במה לכשרות » שמן קנולה לאשכנזים

שמן קנולה לאשכנזים

מו"ר הרב אליקים לבנון


שאלה:

שמן קנולה, למנהג אשכזים שאינם אוכלים קטניות. מה דינו?
 
תשובה:
צמח היסוד ממנו מופק השמן, הוא רעיל, ואינו ניתן לאכילה, בהיותו בעל חומציות גבוהה.
לאחר טיפל וניסוי, הצליחו לגדל ממנו צמח, אשר מזרעיו אפשר להפוך שמן.
פעולה זו, היתה כרוכה בהפחתת החומציות. מכאן השם: קנולה: רנדיאן אויל - שמן קנדי. לאו אסיד = חומציות נמוכה.
הואיל ואין מדובר בצמח אכיל, ודאי אינו נכלל במנהג איסור הקטניות, וגם אשכנזים יכולים להשתמש בזמן זה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות