במה לכשרות » מה הבעיה ההלכתית שכבר יכול להיות בדג?

מה הבעיה ההלכתית שכבר יכול להיות בדג?

הרב משה כ"ץ

© כל הזכויות שמורות לכושרות