במה לכשרות » מעלת הפרשת חלה ע"י עקרת הבית לכבוד שבת

מעלת הפרשת חלה ע"י עקרת הבית לכבוד שבת

הרב אהוד אחיטוב© כל הזכויות שמורות לכושרות