במה לכשרות » הלכות יום העצמאות ול"ג בעומר

הלכות יום העצמאות ול"ג בעומר

מו"ר הרב אליקים לבנון


יום העצמאות


שאלה:

ה' באייר השנה חל בשבת. בפועל, נחגוג את יום העצמאות ביום חמישי, ג' באייר. האם אפשר לומר הלל ביום חמישי, או שצריך לומר ביום השבת?

תשובה:

הקדמת יום העצמאות, משבת ליום חמישי, באה ממניע הלכתי: מניעת חילולי שבת.

תקנה של "יום הודאה לקב"ה", רואים אנו בימי הפורים, שלדעת ר' עקיבא, מגילה נקראת ב-יא', יב', יג', יד' וטו' באדר. אע"פ שלא נפסקה הלכה כמותו, רואים אנו שאפשר לקיים את יום ההודאה בזמנים שונים.

בפורים דמוקפין החל בשבת, כפי שהיה בשנה זו תשפ"א, מחלקים אותו המוקפין לשלשה ימים, וקריאת המגילה, מוקדמת אצלם ליום שישי יד' באדר, משום חילול שבת "שמא ילך אצל בקי ללמוד, ויעביר את המגילה מרשות לרשות או ד' אמות ברה"ר".

נמצא, שכדי למנוע חילול שבת, יש כח ביד חכמים לשנות יום קריאת מגילה. וכידוע, במסכת מגילה, - (יד, א), אחת הדיעות היא: "קריאתא זו הלילא". קריאת המגילה נחשבת כהלל.                                                                            אם כן, כשם שניתן להקדים את קריאת המגילה, כך אפשר להקדים אמירת הלל בברכה, ליום ג' באייר, שגם בו התרחשו ניסים והוא חלק בלתי נפרד מתהליך הקמת מדינת ישראל.

 

ביום חמישי, יום העצמאות ג' אייר:

  • מותר ומצוה להתגלח (וגם להסתפר) לקראת יום העצמאות (כשם שבעל ברית מותר לו להסתפר ולהתגלח לקראת הברית, כך לפחות, כאשר רואים אנו עין בעין את בריתו של הקב"ה עמנו, בהגיענו לבנין העם, התורה והארץ).
    ההתר הינו החל מיום רביעי ב' באייר, משעת פלג המנחה, שעה 17:45. (היתר הגילוח הוא גם ביום העצמאות, יום חמישי ג' אייר)
  • ביום רביעי בתפילת מנחה אין אומרים תחנון, וכן ביום חמישי, בשחרית ומנחה.

ל"ג בעומר


השנה חל ל"ג בעומר ביום שישי, י"ח אייר.                                                   

  • מנהג אשכנזים להתגלח ביום שישי בבקר. אולם, בשעת הצורך, כגון, חתן המתחתן בליל ל"ג בעומר, אור ליום שישי, אחרי צאת הכוכבים, מותר לו להסתפר ולהתגלח כבר ביום חמישי, מהצהריים. בני המשפחה הקרובים, יתגלחו ביום חמישי, מפלג המנחה (בערך 18:00).
  • בכל שנה, מנהג ספרדים להתגלח רק ביום ל"ד בעומר. אולם בשנה זו, של"ג בעומר חל ביום שישי, גם ספרדים מסתפרים ומתגלחים ביום שישי בבוקר.

 

יהי רצון שנזכה לתחיית רוחו של ר' עקיבא,
השועלים אשר יצאו מבית קדש הקדשים ינוסו,
ואור חדש יאיר על ציון!

© כל הזכויות שמורות לכושרות