במה לכשרות » הלכות יום העצמאות ול"ג בעומר

הלכות יום העצמאות ול"ג בעומר

מו"ר הרב אליקים לבנון


יום העצמאות


יום רביעי ה' באייר, יום העצמאות.

ביום העצמאות לא נוהגים אבילות.

  1. במנחה, ערב יום העצמאות, אין אומרים תחנון. מפלג המנחה, שעה 18:01, מותר להתגלח לכבוד היום.
  2. בשחרית, הלל שלם בברכה!
  3. אין אומרים תחנון.
  4. מותר להתחתן ומותר להתגלח ולהסתפר במהלך היום, עד השקיעה, 19:19.

 

ל"ג בעומר


השנה חל ל"ג בעומר ביום שלישי, י"ח אייר.

מנהג אשכנזים להתגלח ביום שלישי בבוקר. אולם, בשעת הצורך, כגון, חתן המתחתן בליל ל"ג בעומר, אור ליום שלישי, אחרי צאת הכוכבים, מותר לו להסתפר ולהתגלח כבר ביום שני, מהצהריים. בני המשפחה הקרובים, יתגלחו ביום שני, מפלג המנחה (בשעה 18:00). מנהג ספרדים להסתפר ולהתגלח רק ביום רביעי, ל"ד בעומר.

 

יהי רצון שנזכה לתחיית רוחו של ר' עקיבא,
השועלים אשר יצאו מבית קדש הקדשים ינוסו,
ואור חדש יאיר על ציון!

© כל הזכויות שמורות לכושרות