במה לכשרות » שביעי של פסח ואסרו חג בשבת

שביעי של פסח ואסרו חג בשבת

 יום חמישי, כ' ניסן - ערב שביעי של פסח

הכנות ליום טוב ולשבת: להכין עירוב תבשילין (מצות+תבשיל), כדי שאפשר יהיה להכין תבשילים מיום שישי, שהוא יום טוב, לשבת.

מותר לאשכנזים לבשל קטניות (שיש להן כשרות לפסח לספרדים!) לצורך אכילה ביום שבת - הן בערב יום טוב, והן ביום טוב עצמו. מותר לבשלן ולאכול אותן בכלים של פסח. לאחר הבישול, אין להשתמש בכלים אלו לצורך הפסח אלא לאחר 24 שעות (בפסח בשנה הבאה, מותר להשתמש בכלים אלו אף בלא הגעלה). רצוי לברור את הקטניות לפני פסח. מי שלא ברר, יכול לברור בפסח.

© כל הזכויות שמורות לכושרות