במה לכשרות » השמיטה במשנתו של הגר"ע יוסף זצ"ל

השמיטה במשנתו של הגר"ע יוסף זצ"ל

הראשל"צ הרב יצחק יוסף


© כל הזכויות שמורות לכושרות