במה לכשרות » קרבה שנת השבע - הכנות לשמיטה

קרבה שנת השבע - הכנות לשמיטה

מו"ר הרב אליקים לבנון


הקדמה

שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמר כרמך, ואספת את תבואתה.

ובשנה השביעית, שבת שבתון יהי' לארץ, שבת לה'.

שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר. (ויקרא כ"ה ג-ד)

זכות גדולה היא לנו, להיות, לגור ולחיות על אדמת הקדש של ארץ ישראל, הארץ בה הננו מחוייבים לשמור את "המצוות התלויות בארץ". אחרי אלפיים שנות גלות, יודעים אנו, ששמירת השמיטה היא חלק מפעמי משיח.

אם לקראת יום השבת הננו צריכים להיערך, קל וחומר לקראת שנת השמיטה.

להלן – תמצית הלכות לטיפול בגינות הנוי.

 

א.      רקע כללי

 1.        עבודת הקרקע אסורה בשמיטה. אולם, האיסור הוא, לזרוע או לנטוע גידולים חדשים. בגידולים שכבר היו בשנה השישית, מותר לטפל כדי שלא ימותו או יינזקו.
 2.        לכן, חקלאים, בעלי משקים וגם בעלי גינות פרטיות, חייבים להיערך לסיים את כל הזריעות, הנטיעות והשתילות, בשנה השישית. ע"י כך יתאפשר להם, להמשיך ולתחזק את הגידולים.
 3.        הזריעה  בשנה השישית נחלקת למינים שונים:

-          נטיעת עצי פרי – עד ט"ו באב תשע"ד.

-          נטיעת עצי סרק – עד ט"ו באלול תשע"ד.

-          דשא – מרבדשא – עד ט"ו באלול תשע"ד.

-          פרחים – עד כ"ו באלול תשע"ד.

 1.        ביחס לחקלאים, בעלי מטעים אשר פרנסתם היא מעבודת האדמה, פתחו לנו חכמים את הפתח של "היתר המכירה", אשר משמעותו: למכור לנוכרי את הקרקע החקלאית, למשך שנת השמיטה. ע"י כך, יש לחקלאים מרחב תמרון גדול יותר בנושא עיבוד הקרקע ושיווק הפירות.

אולם, לצורך גינות נוי, אפשרות זו אינה עומדת על הפרק.

לכן, כאמור ההיערכות בשנה השישית היא חיונית ביותר לגינות הנוי.

 

 

ב.      הכנת גינה לשנת השמיטה

 1.        לתכנן אילו גידולים אנו מעונינים לראות בגינתנו:

עצי פרי, עצי סרק, פרחים, דשא או מראה ירוק אחר.

2.       בתכנון – להביא בחשבון שתילה מוקדמת עד כמה שניתן. כל שבוע של הקדמה, מבחינה הלכתית, יש לו משמעות לאפשרויות הטיפול בשנת השמיטה.

כמו כן, שתילת פרחים קצרי – טווח, אינה יעילה, מפני שהם ינבלו לאחר זמן, וגינתנו תיראה ערומה. יש לשתול צמחים רב שנתיים, שיכסו את הגינה, גם אם לא יהיה גיוון רב של צבעים.

3.       יש פרחים הנובטים מתוך פקעות. ניתן לשתול פקעות עד אמצע חודש אלול, עם השקיה מועטה, כדי שיקלטו. במהלך החורף, עם ירידת הגשמים, יצמיחו הפקעות הללו פרחים, שיפריחו את גינתנו. למשל, פקעות של כלניות, אירוסים, נרקיסים ועוד. (להתייעץ עם מומחה לגינון)

4.       לסיים אל כל הנטיעות והשתילות בחדשי אב-אלול של השנה השישית. (לפי הפירוט דלעיל א, 3)

5.       במידה ויש כוונה לדשן את גידולי הגינה, להתייעץ עם מומחה, כדי לדשן בסוף השנה השישית, באופן שיועילו במהלך השמיטה.

 

ג.       הטיפול בשנת השמיטה

 1.        כל פעילות לצורך הצמחה, השבחה, גידול של הצמח, אסורה. הפעולות המותרות הם רק לשימור. שלא תמות הצמחיה.
 2.        השקיה מותרת במינימום הנדרש לקיום הצמח. יש להפחית מכמות המים הרגילה.
 3.        כיסוח עשבים, ללא עקירת השרש, מעל פני הקרקע, מותר.

עקירת עשבים עם השרש, מותרת רק כאשר העשב עוטף צמח, ויש חשש שימיתו.

עשבים המשתלטים על הגינה, ניתן לכסות בניילון שחור, המונע מהם אור, והם מתים.

 1.        עשביה שיש חשש שיקננו בה מזיקים, נחשים, עקרבים וכד', יש לכסח אותה, מעל פני הקרקע.
 2.        גדר חיה ותיקה, מותר לגזום לצורך יופי.

גדר צעירה, הגיזום גורם להצמחה, והוא אסור.

 1.        כיסוח דשא, רצוי לבצע במועד, ולא לאחרו. כאשר הדשא צומח וגדל מעבר למקובל, הכיסוח עלול לגרום לו להצמחה חדשה, והוא אסור.

 

נזכה לפריחה רוחנית, ולצידה, גם

פריחה של יופי ואסתטיקה, בכל דרכינו!

© כל הזכויות שמורות לכושרות