במה לכשרות » מסעדות כשרות ופתוחות בשבת?

מסעדות כשרות ופתוחות בשבת?

רבני כושרות


הכשרות הממלכתית בייעודה אמורה לשרת את כל עם ישראל ולתת שירות של מזון כשר לכל דורש ע"פ נהלים אחידים בכל רחבי הארץ.

המערכת הממלכתית יכולה וצריכה לתת שירות​ לכל דורש​ ברמה גבוה ללא ניגוד עניינים והנהגות חסידיות שלא נפסקו להלכה.

דוח מבקר המדינה בתחום הכשרות מונה כשלים רבים בתפקוד מערכת הכשרות הממלכתית.

חלק מהכשלים הללו נגרמים:

​ מכח​ אדם​ דל של מערכת ​ה​אכיפה ​, מחוסר ​פיקוח על יישום הנהלים​, מחוסר תקציב לארגון המערך הארצי, הפרדת משגיח מושגח ועוד. דבר זה גורם לכך שרבים וטובים כיום נמנעים  לסמוך על מערכת הכשרות הממלכתית או שאוכלים רק לאחר בדיקה מדוקדקת.

מועצת הרבנות הראשית היא הגוף הסמכותי להכיר בנהלי הכשרות של מסעדות. כיום יש מסעדות שפתוחות בשבת ומקבלות ​תעודת ​כשרות כך שאין צורך בחוק לשם כך.

חקיקה בנושאים הלכתיים מובהקים תגרום להמשך קריסת מערך הכשרות הממלכתי ואי יכולת לאדם שומר מצוות לתת אמון ​במערכת הכשרות הממלכתית ​שכן כל אדם מבין שלא הרבנים קובעים את הכשרות אלא המחוקקים.

טוב יעשו המחוקקים הרוצים לדאוג למערך הכשרות, אם ידאגו לתקצובו של מערך ממלכתי מאורגן , ידאגו להפרדה בין משגיח למושגח ולמערכת יעילה לאכיפת הנהלים ואכיפת הונאה בכשרות. ולא יתערבו ב נהלי הכשרות.

חקיקת חוקים המחייבים את המערכת לפוליטיקאים מזילה את המערכת ומורידה את ערכה של המערכת בעיני הצרכנים המחפשים מוצרים כשרים ומסייעת לגופי הכשרות הפרטיים להתפתח.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות