במה לכשרות » ימי בין המצרים תשעד-עד כט תמוז

ימי בין המצרים תשעד-עד כט תמוז

מו"ר הרב אליקים לבנון


 

ימי בין המצרים נחלקים לשני זמנים עיקריים:

-          מי"ז בתמוז עד כ"ט בתמוז.

-          מא' באב עד י' באב.

 

להלן, הדברים האסורים והמותרים, עד כ"ט בתמוז:

  1.      אשכנזים נוהגים שלא להסתפר ולא לשאת אשה מי"ז בתמוז, ספרדים מסתפרים עד שבת חזון, וגם הם לא מתחתנים בזמן הזה מפני שאין זה "סימן טוב".
  2.        מותר להשתדך, לכתוב תנאים וכד', ללא ריקודים ומחולות, הפוסקים כותבים להסתפק בסעודה צנועה ולא בסעודה של שמחה.
  3.        מוזיקה, נוהגים בכל השנה לשמוע, כשיטת רש"י ותוס' וכפסק הרמ"א, תק"ס ג', רק מוזיקה בחצר מלכים או במשתה יין אסורה כל השנה. לכן, עד כ"ט תמוז אפשר לנהוג ככל ימות השנה ולהאזין כרגיל.

מאחר ויש שיטה האוסרת שמיעת מוזיקה בכל ימות השנה, ראוי לנהוג בתשעת הימים כשיטה זו, ומא' באב לא לשמוע מוזיקה.

  1.    מי שסובל ממתח נפשי, והמוזיקה מפיגה את המתח, יכול לשמוע גם בתשעת הימים, מקלטות, דיסקים או רדיו, ולא ישמע מכלי הנגינה עצמם. כמו כן, יקפיד לשמוע מוזיקה שקטה ולא ניגוני חתונה.
  2.      עד כ"ט בתמוז מותר לקנות ולמכור הכל כרגיל אולם נוהגים שלא לחדש בגד בימים אלו, בגלל ברכת שהחיינו, שאי אפשר לומר, שהחיינו והגיענו לימים אלה. אבל בגד פשוט שאין מברכים עליו שהחיינו (גרביים, לבנים וכד'), מותר גם לחדשם.  בשבת, אפשר לחדש בגד וללבשו ולברך שהחיינו.

בעל משפחה, מותר לקנות רכב ולברך עליו 'הטוב והמטיב' (הואיל ומשרת גם את בני הבית) עד כ"ט בתמוז.

  1.     מותר להתרחץ ולשחות בבריכה או בים.
  2.      מותר לטייל. רצוי טיול רק במקומות מוסדרים.
  3.      מותר לשתול, לנטוע או לזרוע כל צמח שרוצים בו.

 

כאמור, הפעולות הללו מותרות עד כ"ט בתמוז.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות