במה לכשרות » האם ניתן להקל לחיילים בכשרות בצבא?

האם ניתן להקל לחיילים בכשרות בצבא?

מו"ר הראשל"צ מרדכי אליהו© כל הזכויות שמורות לכושרות