במה לכשרות » המהפכה בשרותי הכשרות

המהפכה בשרותי הכשרות

רבני כושרות


הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א ביחד עם השר לשרותי דת נפתלי בנט וסגן השר לשרותי דת הרב אלי בן דהאן הציגו היום חזון לשינוי משמעותי בכל שרותי הכשרות הממלכתית במדינת ישראל.

זה שנים רבות שאנו ב"כושרות" עמלים ומתריעים בפני הגורמים הממונים על הבעיות המובנות במערך הכשרות הממלכתי, ואף מבקר המדינה העיר על כך.

הפתרונות שהוצגו במסיבת העיתונאים הינם פתרונות מבורכים המציגים שיתוף פעולה בריא ופורה בין המשרד לשרותי דת והרבנות הראשית לישראל.

הפרדת הקשר בין המשגיח למושגח הינה פעולה גדולה ומבורכת שתתן עצמאות גדולה למשגיחים ולמפקחים בכך שלא יקבלו את שכרם ישירות מבעל העסק ותאפשר למשגיח להעיר ולהאיר לבעל העסק ללא דאגה או חשש למשכורתו שתנתן או לא תנתן בסוף החודש.

הקמת נהלים אחידים ברורים ושקופים לכל דורש בהם יעמדו כלל הרבנויות ברחבי הארץ ויאפשרו לכל צרכן כשרות לדעת ולהכיר את רמת הכשרות אותה הוא מעוניין לצרוך.

הגברת הפיקוח האובייקטיבי ע"ב נהלי הכשרות של מועצת הרבנות הראשית תוסיף לייעול ולשדרוג מערך הכשרות הממלכתי.

בנוסף, הננו רואים לנכון לציין שמתן כשרות הוא נושא מקצועי.

לא כל ח"כ, המציע לתת כשרות " ע"פ קריטריונים מפורסמים ", רשאי להציע חוקים בכשרות.

יש לתת לרבנות הראשית, ולסגן השר לענייני דתות, לפעול באופן מקצועי ואמין ולא ע"פ גחמות של פוליטיקאים.

 

אנו מחזקים את ידיו של סגן השר להמשיך בתיקון ובחיזוק מערך הכשרות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות