במה לכשרות » משמעות טו בשבט לערלה

משמעות טו בשבט לערלה

הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"לhttp://www.youtube.com/watch?v=c7XlMutIMbs

© כל הזכויות שמורות לכושרות