במה לכשרות » משמעות הלכתית של טו´ בשבט

משמעות הלכתית של טו´ בשבט

הגר"ד ליאור שליט"אhttp://www.youtube.com/watch?v=Zf7AIQ5DJ-s

© כל הזכויות שמורות לכושרות