במה לכשרות » צרכנות נבונה בטו בשבט

צרכנות נבונה בטו בשבט

הרב משה כ"ץ


"ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" (יחזקאל לו' ח'). חז"ל מוסרים לנו בתלמוד (סנהדרין צח') שאין סימן מובהק יותר לתחילת תהליך הגאולה מאשר סימן זה, וכאשר הגאולה  מתחילה, אי אפשר לעצור אותה. ראשית: אלו הפירות המשובחים. אחר כך נמשך קידוש ה' העצום של קיבוץ הגלויות, עד השלמת התהליך כשנזכה שה' יזרוק עלינו מים טהורים ויתן לנו לב חדש ורוח חדשה. לא רחוק היום בו יסתובבו בארצנו הקדושה נביאים ונביאות המוסרים את דבר ה' לנו ולכל העולם כולו. כדי להגיע המצב עילאי זה שמרגליות יוצאות מפינו ומפי ילדינו,יש צורך, כמובן, בזהירות גדולה למה שאנו מכניסים גם כן לתוך פינו.

בפירות ט"ו בשבט יש בעיות כשרות רבות (כמו חששות של ערלה, טבל, חומרי גלם, תהליכי עיבוד לא כשרים ועוד) אך קניה חכמה תחסוך לנו בעיות רבות ותאפשר לנו לפתור את הבעיות בצורה קלה ופשוטה. נסכם בקצרה אתנו הבעיות ופתרונן.

1.פירות עץ

- טריים: כמעט כולם  מגידולי ארץ ישראל ולכן צריך הכשר שאין בהם חשש ערלה וטבל. למשל, הפירות שיש בתקופה זו הם: אגסים, אפרסמונים, הדרים, תפוחים, וברוך ה' יש עוד שפע רב של ארץ ישראל. במידה ולא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, למרות שאנו בשנה השישית שהיא שנת מעשר עני, פירות אלו לא חייבים במעשר עני אלא במעשר שני, מאחר שהחנטה שלהם היתה בשנה שעברה.

יש פירות בודדים שאינם מגידולי הארץ וכלל לא צריכים הכשר הואיל ואין בהם את החששות הנ"ל. דוגמא לכך הוא הקוקוס השלם.

-מיובשים: כמעט כולם מחו"ל ולכן אין בהם בעיה של ערלה (ספק ערלת חו"ל מותר באכילה) או טבל (תרומות ומעשרות הן מצוות התלויות בארץ ואינן נוהגות בחו"ל). ובכל זאת, למרות שיש מהם סוגים שאין בהם חשש כשרות, כגון תאנים ומשמשים (למעט בעית החרקים, כמובן), בקניית שאר הסוגים עדיין צריך להקפיד לקנות אותם עם כשרות, הואיל ולעיתים משתמשים בתהליך הייבוש שלהם בחומרים לא כשרים כדוגמת שומן מן החי או תמציות טעם וצבע או שהם עוברים תהליך של בישול (למשל בשזיפים).

-מסוכרים: כולם מחו"ל וכאמור, אין בהם בעיה של ערלה או טבל.אעפ"כ, צריך שתהיה להם כשרות טובה , כי הם עוברים תהליך עיבוד ארוך ומסובך הכולל חומרים שכשרותם מפוקפקת, מה גם שהייצור מתבצע במפעלים שיתכן שנעשה בהם גם עיבוד למאכלים לא כשרים.

-אגוזים בקליפה או מקולפים: כמעט כולם מחו"ל ולא עוברים עיבוד ולכן לא צריך עליהם הכשר. חלק מהפקאנים ווהשקדים גדלים בארץ וצריך הכשר שאין בהם חשש ערלה וטבל. קשיו, למרות שהוא גדל בחו"ל, עובר תהליך בישול ולכן צריך הכשר.

2.פירות אדמה

-טריים: כמעט כולם מגידולי ארץ ישראל. בפירות אלו אין איסור ערלה. בכל פרי או ירק שלא נקנה במקום שיש בו תעודת כשרות בתוקף, יש להפריש תרומות ומעשרות מספק. השנה היא השנה השישית לשמיטה, ולכן על פירות וירקות אלו מפרישים מעשר עני, אולם יכול להיות שחלק מהם גודלו ונקטפו לפני ראש השנה תשע"ד והם חייבים במעשר שני ולא במעשר עני. לכן, בכל מצב של ספק, יש להפריש גם מעשר עני וגם מעשר שני. ההפרשה תיעשה בלי ברכה וכך גם פדיון המעשר השני על מטבע יהיה בלי ברכה.

-מיובשים ומסוכרים: כמעט כולם מחו"ל ולכן אין בעיה בהם בעיות של טבל או של תרומות ומעשרות. חלק מהם (כמו הבננה צ'יפס) עוברים תהליך עיבוד או בישול עם חומרים מפוקפקים ובמפעלים שיש בהם מאכלים לא כשרים, ולכן יש לקנות מהם רק אם יש להם כשרות טובה.


במהלך השנים האחרונות מפרסמת הרבנות הראשית על זיופי כשרות בכל מה שקשור לפירות ט"ו בשבט.בעיקר  צריך להיזהר מאוד כשרוכשים בשווקים הפתוחים ובכל מיני דוכנים על אם הדרך. כדאי להעדיף בתי עסק  שיש בהם  הכשר כללי על החנות, כך אנחנו יכולים לדעת שכל מה שרוכשים שם הוא תחת השגחה.

יהי רצון שנזכה בעזרת ה' בשלושת חודשי החורף הנותרים לגשמי ברכה, לשפע ולבריאות לכן ולכל ישראל!

-

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות